18. 1. 2020  1:45 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zlepšenie intelektuálnych zručností absolventov II. a III. stupňa vš vzdelávania v oblasti prípravy a riadenia technického experimentu s podporou IT technológií, najmä správneho výberu použitia a aplikácie komunikačných systémov (rozhraní)meracích pristrojov, technologických zariadení, senzorov a pod. Cieľom projektu je pripraviť a implementovať do vyučovacích osnov predmet realizovaný v špecializovanom laboratóriu. Študenti tak získajú nové kompetencie, ktoré ich uprednostnia na trhu práce, zvýšia sa ich predpoklady uspieť a uplatniť sa na pracoviskách, ktoré využívajú špičkové technológie. U absolventov sa prepokladá zvýšenie vedecko-výskumného potenciálu a nárast ich flexibility.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:327-010STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tóth, PhD.spoluriešiteľ