24. 2. 2020  7:27 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Nový a flexibilný prístup k školeniu inžinierov v stavebníctve

Garant: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:UK/01/B/F/PP-129_438
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 10. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0