16. 7. 2019  4:37 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


ochrana a trvaloudržateľné využívanie travinných ekosystémov strednej Európy

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:global environment facility project ()
Pracovisko:Stavebná fakulta
Identifikácia projektu:DAPHNE - GEF/COAG/2/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0