6. 12. 2019  16:25 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Zabezpečenie kvaliy ,funkčné skúšky,simulácia a monitorovanie mechanických pohonov

Garant: doc. Ing. Marián Králik, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:H-0137 01/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0