16. 2. 2020  22:18 Ida, Liana
Akademický informační systém

Projekty


Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Na základe výsledkov a poznatkov z predchádzajúceho obdobia sme vykonali nasledujúce práce: - Rozsiahly teoretický rozbor a simulácie pohybu neutrónov v materiáloch. Simulácie boli založené na Mote Carlo a ab initio modeloch migrácie defektov v medi a jednoduchých meďnatých zliatinách. - Štúdium zliatín typu FE-Cr pomocou PAS techník (pozitrónová annihilačná spektroskopia ? meraním doby života pozitrónov a pulzným nízkoenergetickým pozitrónovým systémom. - Vypracovanie optimálnej metodológie vyhodnocovania výsledkov PAS pri zohľadnení vplyvu indukovanej aktivity. - Porovnanie štrukturálnych defektov v kovových materiáloch (Cu, Fe) v závislosti na type a úrovni radiačnej záťaže.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:FUSION
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0