25. 2. 2020  7:22 Frederik
Akademický informačný systém

Projekty


Minimalizácia rezíduí pesticídov v spracovaných produktoch a v životnom prostredí.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:NATO ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:SfP 977983
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 10. 2002
Dátum ukončenia projektu:15. 10. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0