18. 11. 2019  1:54 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten

Garant: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:INTERREG IIIA ()
Pracoviště:Ústav Urbanizmu (FA)
Identifikace projektu:SPF CBC Project Nr. 1206
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:19. 12. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.Spoluriešiteľ
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.Spoluriešiteľ