28. 1. 2020  2:42 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:DAAD
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 02. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0