16. 2. 2020  22:38 Ida, Liana
Akademický informační systém

Projekty


Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Krehnutie tlakovej nádoby reaktora (TNR) je jedným z faktorov limitujúcim životnosti dnešných jadrových elektrární. Vlastnosti TNR sú rutinne kontrolované a overované pomocou makroskopických metód ako sú Charpy-V vrubové a ťahové testy. Našou úlohou v práve bežiacom 6. rámcovom projekte Európskej komisie je prispieť k vytvoreniu sofistikovanej databázy pri zohľadnení experimentálnych výsledkov rôznych metód (PAS, MS, SANS, TEM, HV10, a podobne), ako aj aplikácia vhodných simulačných metód (ab initio, MD, AKMC OKMC). Naša pozornosť je zameraná najmä na merania reaktoroch ocelí z reaktorov typu VVER pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie a ab initio výpočty Fe-Ni kompozít
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:PERFECT - FI6O-CT-2003-508840
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0