2. 4. 2020  3:02 Zita
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcia efektov radiačného poškodenia v komponentoch jadrových reaktorov.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Krehnutie tlakovej nádoby reaktora (TNR) je jedným z faktorov limitujúcim životnosti dnešných jadrových elektrární. Vlastnosti TNR sú rutinne kontrolované a overované pomocou makroskopických metód ako sú Charpy-V vrubové a ťahové testy. Našou úlohou v práve bežiacom 6. rámcovom projekte Európskej komisie je prispieť k vytvoreniu sofistikovanej databázy pri zohľadnení experimentálnych výsledkov rôznych metód (PAS, MS, SANS, TEM, HV10, a podobne), ako aj aplikácia vhodných simulačných metód (ab initio, MD, AKMC OKMC). Naša pozornosť je zameraná najmä na merania reaktoroch ocelí z reaktorov typu VVER pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie a ab initio výpočty Fe-Ni kompozít
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:PERFECT - FI6O-CT-2003-508840
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0