24. 1. 2020  12:01 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Ideal-ist projekt vyhľadá partnerov pre každý typ organizácie, ktorá má záujem riešiť projekt Európskej únie v priorite "Technológie pre informačnú spoločnosť" . Ideal-ist sieť je spolufinancovaná Európskou komisiou a má 34 partnerov v 25 členských, asociovaných aj asociovaných kandidátskych krajinách a tiež v Rusku a Bielorusku.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:IDEALIST34, IST-2-511355
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:06. 06. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0