5. 4. 2020  6:40 Miroslava
Akademický informačný systém

Projekty


Prenosný analyzátor výbušnín využívajúci pokročilé technológie vo vzorkovaní,detekcii a analýze.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa týka vedy a modernej technológie. Hlavným a záverečným cieľom projektu je výstup ? nový prenosný analyzátor výbušnín malej hmotnosti, schopný detekcie stopových koncentrácií explozív v ovzduší a cieľových látok v iných zdrojoch. Príspevok vo vede a technike má byť ? miniaturizácia analytických prístrojov. Význam projektu je vo využití moderných technológií vo vzorkovaní (spoľahlivé a účinné vzorkovanie), separačnej technológii, detekcii a analýze (vývoj novej netradičnej detekčnej technológie, inteligentné spracovanie signálu, vyhodnotenie meraných údajov využitím systému neurónových sietí). Prenosný analyzátor má prispieť k zlepšeniu bezpečnosti v civilnom sektore.
Druh projektu:EUREKA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:E!3109
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0