26. 1. 2020  1:24 Tamara
Akademický informační systém

Projekty


Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA.

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt má stimulovať, povzbudiť a uľahčiť účasť organizácií z nových a asociovaných kandidátskych krajín v príslušných IST aktivitách. Projekt sa zameriava na tieto aktivity: 1. preukázať a propagovať výskumnú kompetentnosť organizácií z príslušných krajín v oblasti mikro- a nanosystémov v celoeurópskom meradle, 2. uľahčiť ich účasť v európskych programoch a iných aktivitách v uvedených oblastiach a) poskytovaním špecifických informácií prostredníctvom databáz a iných elektronických a konvenčných prostriedkov, b) priamymi kontaktmi prostredníctvom informačných a tzv. ?brokerage? podujatí, c) širokou spoluprácou v najmä v rámci celoeurópskych sieti s potenciálom ďalšieho rozvoja.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:MINOS EURONET IST-3-015704
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2005
Datum ukončení projektu:31. 05. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0