6. 4. 2020  15:09 Irena
Akademický informační systém

Projekty


Coordinated action of VVER safety.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER bol pretavený do projektu EC s cieľom zosúladiť aktivity a činnosti zamerané na bezpečnú prevádzku jadrových reaktorv typu VVER. Najlepšie prevádzkové skúsenosti by mali byť diskutované, overované a distribuované medzi organizáciami a inštitúciami, ktorých činnosti majú dopad na bezpečnú prevádzku jadrovýzh elektrární typu VVER. Workshopy a tréningové stretnutia sú dôležité pre optimálnu distribúciu jadrových znalostí v rámci zúčastnených krajín.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:COVERS - 012727
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0