13. 7. 2020  3:51 Margita
Akademický informační systém

Projekty


Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with the

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Obsahom projektu je vytvorenie predmetov pre nové študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch skupiny informatických vied, informačných a komunikačných technológií a tak zvýšiť kvalitu vzdelávania v 3. stupni v oblastiach kľúčových pre vedomostnú ekonomiku a informačnú spoločnosť. V rámci projektu sa vytvoria tiež vhodné motivačné nástroje na udržanie mladých doktorandov vo výskume tak, aby sa naplnil základný cieľ projektu aj s ohľadom možnosti, ktoré majú mladí talentovaní pracovníci pri uplatnení v oblasti informatiky a informačných technológií na trhu práce.
Druh projektu:
Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:
13120200021
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2004
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2007
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0