19. 11. 2019  12:06 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Program vyššieho vzdelávania doktor. a mladých výskum.prac.v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy v kontexte najnovších poznatkov vedy a vyskumu.

Garant: doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Program je určený na vzdelávanie doktorandov a mladých vedeckých pracovnikov. V rámci tohto programu prednášajú výskumní pracovníci STU a SAV schopní transferu najvovších poznatkov v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy. Program je realizovaný prezenčnými kurzami teoretického i experimentálneho charakteru.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SvF)
Identifikácia projektu:13120200041
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0