29. 1. 2020  3:27 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Výroba kameniva a betónu

Garant: prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešitelia zmapujú informácie o výrobe kameniva a betónu a jej dopade na životné prostredie. Zmapujú tiež informácie o používaní zmesových cementov, prírodného a drveného kameniva, priemyselných odpadov, recyklovaní betónu po demoláciách, recyklovaní odpadovej vody ppo premytí kameniva, celkovej výrobe betónu, výrobe transportbetónu a prefabrikoovaného betónu, objeme betónu vyrábaného v jednotlivých triedach, spôsobe dopravy kameniva a betónu atď. Úlohou je tiež zmapovať implemeentáciu európskych noriem do národného systému noriem.
Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:GIRT-CT-2002-05085
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:17. 05. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0