16. 2. 2020  22:21 Ida, Liana
Akademický informační systém

Projekty


Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS )

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Euratom ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:7 RP
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:18. 12. 2007
Datum ukončení projektu:19. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0