7. 4. 2020  0:42 Zoltán
Akademický informačný systém

Projekty


Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS )

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Euratom ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:7 RP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 12. 2007
Dátum ukončenia projektu:19. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0