4. 4. 2020  14:44 Izidor
Akademický informačný systém

Projekty


Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému (PLEPS)

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zamerany na studium koncentracie defektov vakancneho typu, ktore sa vytvaraju v dosledku extremneho radiacneho namahania na konstrukcnych materialoch vo fuznych technologiach. V pripade prototypovych reaktorov ITER a DEMO sa radiacne poskodenie pohybuje v stovkach DPA. Projekt pocita s vyraznym vyuzitim pulzneho systemu nizkoenergetickej pozitronovej anihilacie na sledovanie hustoty defektov az do hlbky 1 mikrometer. Toto zaradenie bude k dispozicii na meranie na FRM-II reaktore v Garchingu v spolupraci so zahranicnym partnerom.
Druh projektu:Euratom ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:SSA
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0