Nov 15, 2019   9:29 a.m. Leopold
Academic information system

Projects


Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology

Supervisor: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cielom projektu je vybudovanie dlhodobej spoluprace medzi KAIVT FEI STU a Selmersenteret v oblasti vyskumu a vyuky v kryptologii. Projekt sa zameriava na vedecku spolupracu v ramci vzajomnych kratkodobych vedeckych vymennych pobytov, kurzov a exkurzii s vedeckym zameranim v kryptologii. Chceme sa sustredit na budovanie prevazne vedeckej spoluprace, tato vsak ma viest k pozitivnym dopadom na vyuku a kulturnu vymenu. Konkretna planovana spolupraca sa tyka vyskumu v ramci troch tem: Pseudonahodne postupnosti, Prudove sifry a hasovacie funkcie, Kryptanalyza blokovych sifier, Masivne kryptoanalyticke vypocty. Vzhladom nato, ze mame s partnerskou univerzitou viacere spolocne a doplnajuce sa oblasti specializacie, ocakavame pozitivny dopad na vyskumny vystup oboch skupin. Vysledky planovaneho vyskumu budu mat realny dopad na bezpecnost v sucasnosti pouzivanych sifrovacich standardov a zariadeni. Aktivity projektu sa sustreduju na technicku a vyskumnu spolupracu, so specialnymi aktivitami suvisiacimi s pripravou dvoch vacsich konferencii ( resp. "workshopov" ), ako aj publikaciu vysledkov v zbornikoch. Ocakavame, ze vedecka spolupraca a vzajomna komunikacia povedie k novym zlepseniam a inovaciam v procese vyuky kryptologie.
Kind of project:NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund) ()
Department:Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Project identification:NIL - I - 004 (CryptoCom)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 07. 2008
Project close date:30. 09. 2010
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0