11. 7. 2020  0:10 Milota
Akademický informační systém

Projekty


Algorithms for control of processes with mass and heat transfer.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vývoj moderných algoritmov riadenia pre procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách, ako sú výmenníky, rektifikačné kolóny, chemické a biochemické reaktory. Návrh algoritmov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a optimálneho riadenia. Jadrom projektu je rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a riadenia pre systémy s parametrickými, dynamickými a zmiešanými štruktúrovanými neurčitosťami. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace systémy budú overené simulačne a na reálnych procesoch v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:
SK-CZ-0042-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0