10. 12. 2019  7:00 Radúz
Akademický informační systém

Projekty


Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states

Garant: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výroba prípadových štúdií statického návrhu podľa nových Eurokódov na základe opätovného návrhu reálnej konštrukcie nedávno postavenej budovy. Zakomponovanie požiadaviek národných príloh eurokódov, predpisov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pri výstavbe a konštrukčných praktík každej partnerskej krajiny, čím sa zabezpečí transfer vedomostí pri navrhovaní. Vývoj materiálov pre samostatné štúdium, využívajúcich internetové vzdelávanie, ktoré zahrňuje inteligentné podávanie učebnej látky, skúšanie a interakciu s učiteľom a ostatnými učiacimi. Cieľovou skupinou sú stavební projektanti. Výsledkom projektu je flexibilná, lacná metóda vzdelávania, ktorá je splňuje požiadavky zamestnávateľov na minimalizáciu nákladov a množstva ?neproduktívneho? času stráveného vzdelávaním.
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracoviště:Katedra jazykov (SvF)
Identifikace projektu:UK/06/B/F/PP-162_562
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2006
Datum ukončení projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0