22. 10. 2020  23:51 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Plánujeme riešiť dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry v kontakte s pevnými prekážkami. Uvedené štruktúry zahŕňajú hlavne membrány a nosníky z pružných a väzkopružných materiálov. Zatiaľ čo stacionárne a kvázistacionárne kontaktné úlohy pre tenké štruktúry sú v podstatnch rysoch vyriešené, v prípade dynamických úloh pre kmitajúce štruktúry je veľmi málo dosiahnutých výsledkov z teoretického aj numerického hľadiska. Navrhovatelia projektu dosiahli niektoré výsledky pre pružné a väzkopružné von kármánove dosky s prekážkou pod rovinou dosky a v rámci riešenia projektu plánujú na tieto nadviazať. Budú riešené kontaktné úlohy pre úplne von Kármánove a Reissnerove -Mindlinove modely dosák, pričom bude predpokladaný kontakt nielen pre priečne kmity, ale aj pozdĺžne posunutia.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:
Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:
SK-CZ-0011-09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0