Feb 18, 2020   11:34 a.m. Jaromír
Academic information system

Projects


Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti

Supervisor: doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Rozširovania rôznych typov agregačných funkcií na základe čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru a konštrukcia najlepších ohraničení za daných podmienok, zvlášť v prípade kopúl, kvázi-kopúl a semi-kopúl. Konštrukcia agregačných funkcií požadovaných vlastností v špeciálnych triedach agregačných funkcií. Preskúmanie vlastností Choquetovho a Sugenovho integrálu definovaného vzhľadom na hladinovo závislé fuzzy miery a návrh nových zovšeobecnených fuzzy integrálov vzhľadom na hladinovo závislé miery. Zúplňovanie informácií o agregačnom procese pomocou fuzzy integrálov. Zavedenie úžitkových funkcií pomocou zovšeobecnených hladinovo závislých fuzzy integrálov umožňujúcich budovanie preferenčných štruktúr resp. usporiadaní uvažovaných alternatív. Aplikácia dosiahnutých výsledkov v multikriteriálnom rozhodovaní. Štúdium a konštrukcie fuzzy relácií blízkosti založené na nových agregačných technikách. Výskum v oblasti zovšeobecnených MV-algebier.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Project identification:1/0198/09_SvF
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0