15. 11. 2019  9:29 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na využitie metód dolovania dát a prostredníctvom nich ziskanie znalostí z výrobných systémov, ktoré budú využité v riadení týchto systémov. Pre získanie potrebných údajov o riadenom výrobnom systéme budú vytvorené simulačné modely výrobných systémov. V nich budú implementované rôzne stratégie riadenia. Bude vyvinutý spôsob uchovávania údajov získaných zo simulačných modelov v dátovom sklade (pôjde rádovo o desaťtisíce záznamov. Pre konkrétny definovaný problém riadenia výroby bude vytvorený model dolovania dát s použitím konkrétnych metód a vybraných techník. Takto sa získajú nové znalosti o riadení výrobného systému a možnosti dosahovania stanovených cieľov výroby zmenou parametrov konkrétnej riadiacej stratégie. Získané znalosti budú overované na simulačnom modeli výrobného systému. Významným prínosom projektu bude návrh metodiky dolovania dát z databáz, ktoré uchovávajú prevádzkové pdaje z priebehu výrobného procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0214/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Hamerník, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Škamla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Vlkovičspoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Zemanspoluriešiteľ