20. 1. 2020  12:05 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvariteľnosti duplexných a superduplexných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou vedeckého projektu je riešenie problematiky zvariteľnosti duplexných ocelí laserovým a elektrónovým lúčom. Zváranie duplexných ocelí oblúkovými metódami je technologicky doriešené a bežne sa využíva v priemyselnej praxi. Naproti tomu zváranie duplexných ocelí laserom a elektrónovým lúčom sa všeobecne javí ako problém vzhľadom na dosiahnutie vhodného pomeru štruktúrnych zložiek autstntit- ferit a odolnosti proti korózii. Riadenie rovnováhy fáz ferit-austenit je dôležité najmä z hľadiska korózie,ktorá je hlavnou prednosťou duplexných ocelí pred inými nehrdzavejúcimi oceľami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0222/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Koleňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
Ing. Emil Lechovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Branislav Martančík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Schwarz, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tatiana Vrtochová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Krampoťák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ