5. 12. 2019  21:01 Oto
Akademický informačný systém

Projekty


Spájanie povrchovo upravených tenkých oceľových plechov modernými technológiami

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zaoberá problematikou spájania (zvárania a adhezívneho spájania) oceľových plechov s rôznym druhom povrchovej úpravy. Povrchová vrstva výrazne ovplyvňuje stabilitu technologického procesu a následne kvalitu zvarových a adhezívnych spojov. S nástupom moderných technológií spájania (laserového zváraniam oblúkových metód zvárania s kontrolovaným prenosom zvarového kovu, hybridných spôsobov zvárania, MIG spájkovania i adhezívneho spájania) je nutné poznať vhodnosť týchto technológií pre príslušný druh povrchovej úpravy, resp. bližšie špecifikovať rozsah procesnzých parametrov vedúcich ku vzniku kvalitných spojov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0203/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:27. 04. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Frkáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Jančár, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Michalec, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Ondruška, PhD.spoluriešiteľ