20. 1. 2020  7:05 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka.

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium tepelne aktivovaného vývoja binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka so zámerom spresniť príslušné fázové diagramy. Zliatiny typu Al-TM-TM (TM=prechodný kov) budú dlhodobo žíhané pri rôznych teplotách a následne prudko ochladené, aby sa zachoval stav zodpovedajúci expozičnej teplote. Za Tm budú substituovať Pd, Fe, Co, Cr, Cu, Mn, prípadne ďalšie prechodné prvky. K analýze fáz bude použitá rtg.difrakcia, TEM, SEM, DTA, EDX, WDX a EBSD, ako aj termodynamické modelovanie. Pozornosť bude venovaná doposiaľ nedostatočne preštudovaným systémom.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0143/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Dr. TianYing Liu, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Helena Hološová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristián Šalgóspoluriešiteľ
Ing. Marek Adamechspoluriešiteľ