Jan 19, 2020   1:30 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Projects


Life cycle asssessment of plastic packaging from supermarket chains

Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Obaly z obchodných reťazcov predstavujú vážny environmentálny problém pre environmentálne vhodné a akceptovateľné zneškodnenie. V posledných rokoch sa alarmujúca produkcia obalov čo do objemu premietla do zintenzívnenia produkcie tých, ktoré zaťažujú životné prostredie minimálne alebo ho nezaťažujú vôbec. Projekt sa zaoberá posúdením práve týchto obalov - biologicky odbúrateľných, konkrétne ich poslednou časťou životného cyklu. Budú vytypované vybrané typy plastových obalov z obchodných reťazcov, ktoré sú používané v SR aj v ČR.
Kind of project:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:SK-CZ-0181-11
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Peter Vékonyspoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ