19. 10. 2019  11:42 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.

Garant: Ing. Miroslav Sahul, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh, experimentálne overenie a vedecké zdôvodnenie technologického spracovania Mg zliatin. Výber progresívnych a ekologicky vhodných technológií metalurgického spájania a tvárnenia. Zváranie a spájkovanie Mg zliatin s inými kovmi (Al, Ti, ocele.Navrhnúť kontrolu kvality spojov modernými nedeštruktívnymi a deštruktívnymi metódami. Podrobne študovať oblasti rozhrania kombinovaných spojov so zliatinami AZ91, AZ31, a pod. a prispieť k objasneniu mechanizmov ich vzniku. Podieľať sa na vývoji novej Mg zliatiny typu ML5.Skúmať tepelné delenie koncentrovanými zdrojmi energie a porovnať s AWJC. Overiť možnosť mikroplazmového leštenia povrchov Mg a Al zliatin.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/2594/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:28

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Mikováspoluriešiteľ
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Miroslav Sahul, PhD.zodpovedný riešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Jáňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Kupec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Španielka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Hlaváčováspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Kramár, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ