22. 2. 2020  17:56 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu

Garant: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Laserové návary budú vytvorené z kompozitných prídavných materiálov dvoma technológiami nanášania a to plameňopráškovým nástrekom s následným pretavením laserom a laserovým naváraním s priamym podávaním prášku do zóny laserového lúča. Výskum laserových návarov bude hodnotený z hľadiska tribológie , ako i štruktúry vytvorenej vrstvy metódami kvantitatívnej analýzy. Výsledky hodnotenia budú využité na optimalizáciu zloženia kompozitných materiálov ako aj navrhnutých laserových technológií s cieľom poznania súvislostí zloženie - technologické parametre spracovania - štruktúra - vlastnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF), Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikace projektu:1/0314/12
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľuboš Kravárik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ