28. 10. 2020  0:38 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu

Garant: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Laserové návary budú vytvorené z kompozitných prídavných materiálov dvoma technológiami nanášania a to plameňopráškovým nástrekom s následným pretavením laserom a laserovým naváraním s priamym podávaním prášku do zóny laserového lúča. Výskum laserových návarov bude hodnotený z hľadiska tribológie , ako i štruktúry vytvorenej vrstvy metódami kvantitatívnej analýzy. Výsledky hodnotenia budú využité na optimalizáciu zloženia kompozitných materiálov ako aj navrhnutých laserových technológií s cieľom poznania súvislostí zloženie - technologické parametre spracovania - štruktúra - vlastnosti.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF), Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:
1/0314/12
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ľuboš Kravárik, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
spoluriešiteľ