25. 9. 2020  21:29 Vladislav
Akademický informační systém

Projekty


Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstatou predloženého vedeckého projektu je skúmanie prístupov k riadeniu výkonnosti organizácií, so zameraním na udržateľnosť ich výkonnosti. Významný dôraz je kladený na "udržateľnosť", pretože v súčasnosti využívané modely riadenia výkonnosti zvyčajne spôsobujú značne negatívne dôsledky rozhodujúcim skupinám zamestnancov(dlhodobá preťaženosť, burn-out, zdravotné problémy rôzneho charakteru, čo sa prejavuje poklesom výkonnosti týchto zamestnancov a v konečnom dôsledku i výkonnosti daných organizácií, s následným znižovaním ich konkurencieschopnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:
1/0787/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
29
Počet oficiálních pracovníků projektu:29

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.zodpovedný riešiteľ
administratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Slávka Jánošíková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Daniel Kvoceraspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Katarína Ladvenicová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ