23. 9. 2020  22:30 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Podstatou predloženého vedeckého projektu je skúmanie prístupov k riadeniu výkonnosti organizácií, so zameraním na udržateľnosť ich výkonnosti. Významný dôraz je kladený na "udržateľnosť", pretože v súčasnosti využívané modely riadenia výkonnosti zvyčajne spôsobujú značne negatívne dôsledky rozhodujúcim skupinám zamestnancov(dlhodobá preťaženosť, burn-out, zdravotné problémy rôzneho charakteru, čo sa prejavuje poklesom výkonnosti týchto zamestnancov a v konečnom dôsledku i výkonnosti daných organizácií, s následným znižovaním ich konkurencieschopnosti.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0787/12
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:29
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:29

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
spoluriešiteľ
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Slávka Jánošíková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Daniel Kvocera
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Beluský, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Paul Woolliscroft, PhD., MSc
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Makraiová
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lenka Púčiková
spoluriešiteľ
Ing. Veronika Videnová, PhD.
spoluriešiteľ