Oct 27, 2020   4:48 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Projects


Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby

Supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.


Basic information   Workers   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Rozvrhovanie výrobných operácií je jedným z kľúčových problémov organizačnej činnosti podniku realizujúceho výrobný proces. Tvorba výrobných rozvrhov predstavuje dôležitý faktor, ktorý vplýva na efektívnosť celého výrobného procesu. Riešiť tento problém znamená nájsť najlepšie poradie úloh na zadaných výrobných zariadeniach, pričom je možné využiť rôzne metódy a techniky rozvrhovania. Navrhovaný vedecký projekt je zameraný na riešenie úloh rozvrhovania na základe využitia techniky dielenských prioritných pravidiel. Časová náročnosť a dynamické zmeny vyplývajúce z charakteru výroby či systému dodávky vstupných surovín vyžadujú využívať pri realizácii výrobného plánu softvérovú podporu. Účinným nástrojom ako navrhovať a verifikovať plánovanú zmenu v technologických postupoch s minimálnymi nákladmi je možnosť využitia počítačovej simulácie. Z daného dôvodu bude počítačová simulácia, ktorá predstavuje podporný nástroj plánovania a riadenia výroby a umožňuje predikciu procesu výroby, využitá aj v danom projekte.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0482/12
Project status:
Not approved
Project start date :
01. 01. 2012
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
9
Number of official workers in the project:
9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administratíva
Ing. Michal Eliáš, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ