28. 10. 2020  21:47 Dobromila
Akademický informační systém

Projekty


Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt je zameraný na návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov reálneho času bezpečnostne-kritických procesov (predovšetkým prvá a druhá úroveň riadenia). V súčasnej dobe stále viac vystupuje do popredia otázka jednoznačnosti softvéru vrátane bezpečnostných algoritmov realizovaných týmto sofvérom. Existuje veľa prístupov k verbálnemu popisu spoľahlivosti riadenia uvedeného typu. Prakticky aplikovateľné metódy na exaktné stanovenie spoľahlivosti systému (predovšetkým softvéru pre riadenie bezpečnostne-kritických procesov) avšak absentujú. Definícia spoľahlivosti bola doteraz väčšinou zameraná predovšetkým na technické prostriedky. Z praxe vyplýva požiadavka presnejšie definovať podobné charakteristiky tiež aj pre programové prostriedky. Výrazne táto požiadavka vstupuje do popredia pre oblasť riadenia bezpečnostne-kritických procesov na báze technických ale aj programových prostriedkov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:
1/0976/12
Stav projektu:
Neschválený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
administratíva
zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Trnovský, PhD.spoluriešiteľ