Jan 25, 2020   6:00 p.m. Gejza
Academic information system

Projects


Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov

Supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov reálneho času bezpečnostne-kritických procesov (predovšetkým prvá a druhá úroveň riadenia). V súčasnej dobe stále viac vystupuje do popredia otázka jednoznačnosti softvéru vrátane bezpečnostných algoritmov realizovaných týmto sofvérom. Existuje veľa prístupov k verbálnemu popisu spoľahlivosti riadenia uvedeného typu. Prakticky aplikovateľné metódy na exaktné stanovenie spoľahlivosti systému (predovšetkým softvéru pre riadenie bezpečnostne-kritických procesov) avšak absentujú. Definícia spoľahlivosti bola doteraz väčšinou zameraná predovšetkým na technické prostriedky. Z praxe vyplýva požiadavka presnejšie definovať podobné charakteristiky tiež aj pre programové prostriedky. Výrazne táto požiadavka vstupuje do popredia pre oblasť riadenia bezpečnostne-kritických procesov na báze technických ale aj programových prostriedkov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0976/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Vlkovičspoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Trnovský, PhD.spoluriešiteľ