28. 1. 2020  5:09 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami.

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súvislosti s použitím nových pružných materiálov a odľahčených konštrukcií mechanizmov v mechatronických systémoch sa venuje v súčasnosti vo výskume veľká pozornosť eliminácii nežiadúceho kmitania pohonov a mechanizmov v pohybových systémoch. Pre rozsiahlosť tejto problematiky sa predkladaný projekt zaoberá len vybraným typom mechatronických systémov. Základným cieľom adaptívneho riadenia v takýchto systémoch je odstránenie nežiadúcich vplyvov. Predkladaný projekt je zameraný na: - fyzikálnu a matematickú analýzu parametrov ovplyvňujúcich riadenie; - skúmanie citlivosti a robustnosti riešenia; Základným cieľom projektu je navrhnúť vhodný spôsob adaptívneho riadenia pružného mechatronického systému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0503/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Žitňanskýspoluriešiteľ