22. 10. 2019  8:04 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Využitie paralelizmu v optimálnom výbere pilotných uzlov.

Garant: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Riešenie optimálneho výberu pilotných uzlov najmä v prípade stoviek kandidátov a desiatok zdrojov predstavuje mnohorozmernú úlohu, pri ktorej sú súčasné algoritmy limitované výkonom výpočtovej techniky, preto je potrebné ich dekomponovať a úlohu riešiť s využitím princípov paralelizmu pri spracovaní procesov pomocou mnohoprocesorovej architektúry. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie problémov využitia paralelizmu v nasledujúcich oblastiach: . Komunikácia a synchronizácia medzi paralelne spracúvanými procesmi. . Overenie správnosti a využitie navrhnutých algoritmov pri optimálnom výbere pilotných uzlov v zložitej elektrizačnej sústave. . Pre splnenie cieľov budú aplikované metódy optimalizácie na báze genetických algoritmov...
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0626/12
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marek Žitňanskýspoluriešiteľ