Dec 11, 2019   8:53 a.m. Hilda
Academic information system

Projects


Využitie paralelizmu v optimálnom výbere pilotných uzlov.

Supervisor: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Riešenie optimálneho výberu pilotných uzlov najmä v prípade stoviek kandidátov a desiatok zdrojov predstavuje mnohorozmernú úlohu, pri ktorej sú súčasné algoritmy limitované výkonom výpočtovej techniky, preto je potrebné ich dekomponovať a úlohu riešiť s využitím princípov paralelizmu pri spracovaní procesov pomocou mnohoprocesorovej architektúry. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie problémov využitia paralelizmu v nasledujúcich oblastiach: . Komunikácia a synchronizácia medzi paralelne spracúvanými procesmi. . Overenie správnosti a využitie navrhnutých algoritmov pri optimálnom výbere pilotných uzlov v zložitej elektrizačnej sústave. . Pre splnenie cieľov budú aplikované metódy optimalizácie na báze genetických algoritmov...
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0626/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marek Žitňanskýspoluriešiteľ