22. 10. 2019  3:21 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Narastajúca zložitosť systémov riadenia reálneho času vyžaduje pri ich identifikácii analýzu ich štruktúrnych vlastností a dynamických charakteristík vo veľmi širokom spektre signálov. Identifikácia podobných systémov prostredníctvom známymi identifikačnými metódami je v statických režimoch neefektívna. V súčasnosti existuje široké spektrum nových metód získavania znalostí o systémoch založených na metódach dolovania dát. Aplikácia techník dolovania dát na procesy riadenia reálneho času vyžaduje návrh nových metód budovania dátových skladov a analýzu ich dynamických možností. Cieľom projektu je navrhnúť principiálne nový postup identifikácii zložitých systémov riadenia reálneho času pomocou kombinácie klasických metód identifikácie a nových metód technológií dolovania dát a dátových skladov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0442/12
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ