Nov 21, 2019   9:59 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času.

Supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Narastajúca zložitosť systémov riadenia reálneho času vyžaduje pri ich identifikácii analýzu ich štruktúrnych vlastností a dynamických charakteristík vo veľmi širokom spektre signálov. Identifikácia podobných systémov prostredníctvom známymi identifikačnými metódami je v statických režimoch neefektívna. V súčasnosti existuje široké spektrum nových metód získavania znalostí o systémoch založených na metódach dolovania dát. Aplikácia techník dolovania dát na procesy riadenia reálneho času vyžaduje návrh nových metód budovania dátových skladov a analýzu ich dynamických možností. Cieľom projektu je navrhnúť principiálne nový postup identifikácii zložitých systémov riadenia reálneho času pomocou kombinácie klasických metód identifikácie a nových metód technológií dolovania dát a dátových skladov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0442/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ