14. 12. 2019  5:26 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Narastajúca zložitosť systémov riadenia reálneho času vyžaduje pri ich identifikácii analýzu ich štruktúrnych vlastností a dynamických charakteristík vo veľmi širokom spektre signálov. Identifikácia podobných systémov prostredníctvom známymi identifikačnými metódami je v statických režimoch neefektívna. V súčasnosti existuje široké spektrum nových metód získavania znalostí o systémoch založených na metódach dolovania dát. Aplikácia techník dolovania dát na procesy riadenia reálneho času vyžaduje návrh nových metód budovania dátových skladov a analýzu ich dynamických možností. Cieľom projektu je navrhnúť principiálne nový postup identifikácii zložitých systémov riadenia reálneho času pomocou kombinácie klasických metód identifikácie a nových metód technológií dolovania dát a dátových skladov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0442/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ