11. 12. 2019  4:26 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obsahom predkladaného projektu je zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo v kontexte so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ, prvýkrát prijatou v Goteburku v roku 2001 a následne revidovanú v rokoch 2006 a 2009, stratégiou Európa 2020 pre zamestnanosť a rast, Enterprise 2020, Záverov Rady EÚ z 19. novembra 2010 o výchove k trvalo udržatelnému rozvoju (2010/C 327/05), zo summitu OSN z 20.-22. septembra 2010 o Miléniových rozvojových cieľoch a v súčastnosti prijatou normou ISO 26000 o spoločensky zodpovednom podnikaní.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:037STU-4/2012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:25

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Kaiserováspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Naňo, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Drieniková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Božiková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Kortiš, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Rastislav Petráš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Šmida, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Tokárováspoluriešiteľ
Ing. Jozef Zlocha, PhD.spoluriešiteľ