29. 1. 2020  5:31 Gašpar
Akademický informační systém

Projekty


Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom výskumu je štúdium progresívnych materiálov, spracovania a automatizácie pre priame integrovanie vo výrobnom procese a aplikáciu na trhu. Cieľom projektu je preklenúť základný a aplikovaný výskum v oblasti progresívnych materiálov s potenciálom pre aplikáciu a výrobu. Aktivity sú smerované na zvýšenie konkurencie schopnosti a trvalo udržateľného rastu oboch partnerov. Cenným a unikátnym aspektom výskumného projektu je široké začlenenie študentov a doktorandov v moderných výskumných aktivitách.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:NV Bekaert SA
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2011
Datum ukončení projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ