23. 1. 2020  9:52 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu variabilných parametrov pružného mechatronického systému na jeho riadenie

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súvislosti s použitím nových pružných materiálov a odľahčených konštrukcií mechanizmov v mechatronických systémoch sa venuje v súčasnosti vo výskume veľká pozornosť eliminácii nežiaduceho kmitania pohonov a mechanizmov v pohybových systémoch. Pre rozsiahlosť tejto problematiky sa predkladaný projekt zaoberá len vybraným typom mechatronických systémov. Základným cieľom adaptívneho riadenia v takýchto systémoch je odstránenie nežiaducich vplyvov. Predkladaný projekt je zameraný na: - fyzikálnu a matematickú analýzu parametrov ovplyvňujúcich riadenie; - návrh a overenie vybraných pokročilých metód riadenia; - skúmanie citlivosti a robustnosti riešenia. Základným cieľom projektu je navrhnúť vhodný spôsob adaptívneho riadenia pružného mechatronického systému
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0463/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:22
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:22

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Strašifták, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ľudmila Vaculíkováspoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováspoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ