15. 11. 2019  12:12 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní

Garant: Ing. Zuzana Szabová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie komplexnej príručky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri klasických, špeciálnych, modifikovaných a hybridných technológiách zvárania, spájkovania a tepelného delenia materiálov. Príručka BOZP pri zváraní bude využiteľná a dostupná na internete nielen pre študentov denného a kombinovaného štúdia v rámci e-learningu a pre odbornú verejnosť, ale môže byť taktiež významnou pomôckou a zdrojom informácií pri posudzovaní rizík pre široké spektrum subjektov využívajúcich technológiu metalurgického spájania a delenia, pričom bude zohľadnená aj jej efektívna aplikácia v súčasnej spoločenskej praxi. Príručka taktiež umožní zjednodušiť prístup k informáciám a priniesť nový pohľad na riešenie praktických problémov z oblasti BOZP pri zváraní.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:028STU-4/2013
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Zuzana Szabová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Belčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ