22. 2. 2020  17:36 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výskum environmentálne vhodných zliatin spájkovania progresívnymi technológiami. Navrhnuté a experimentálne vyrobené spájky budú určené na mäkké spájkovanie kovových a keramických materiálov pri vyšších aplikačných teplotách. Na zabezpečenie zmáčavosti keramických a ťažkospájkovateľných materiálov budú spájky legované aktívnymi kovmi a prvkami zo skupiny lantanoidov. Pomocou nových spájkovacích zliatin budú vykonané skúšky technologickej spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov pri beztavivovom spájkovaní s využitím technológií lasera, výkonového ultrazvuku a elektrónového lúča. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájok a spájkovaných spojov pri rôznych podmienkach spájkovania. Budú sa študovať interakcie na rozhraní spojovaného materiálu a spájky. Pre výskum aplikačných podmienok spájkovania sa stanovia kvalitatívne kritériá spájkovateľnosti ako je zmáčavosť, roztekavosť, difúzia, erózia pri bežných aj extrémnych podmienkach spájkovania. Zisťovať sa bude šmyková pevnosť spojov na kovových a keramických materiáloch.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0023-12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2013
Datum ukončení projektu:31. 05. 2017
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Michal Prach, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ