17. 10. 2019  10:33 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Príspevok k výskumu v oblasti požiarneho inžinierstva v súlade so svetovými trendmi s využitím progresívnych metód na stanovenie významných požiarno-technických charakteristík pre potreby výpočtov a modelovania vnútorných požiarov. Charakterizácia a verifikácia laboratórnych testovacích metód s využitím moderných zariadení s cieľom získať jedinečné informácie z oblasti materiálových charakteristík a ich zmien pôsobením tepla a ohňa. Predikcia správania sa tuhých a kvapalných látok v procese iniciácie a propagácie horenia na základe stanovených charakteristík. Aplikácia nových metód na určenie kritických okrajových podmienok skúšok reprezentatívnych materiálov v progresívnych materiálových skladbách na zvýšenie spoľahlivosti výstupov použitých požiarnych scenárov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0057-12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:24. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva